Dorpsplatform Maasbommel

De Stichting Historisch Maasbommel is een feit !

De Stichting Historisch Maasbommel is een feit !

Beste dorpsgenoten,

Donderdag 24 januari 2019 was voor Maasbommel een ‘historische dag’. De dag waarop s ‘avonds bij notaris van Ark in Beneden-Leeuwen de Stichting Historisch Maasbommel werd opgericht door ondertekening van de stichtingsakte.

Jaren geleden waren wijlen Jan Boerakker, wijlen Victor Vermeulen en Wim Daanen al gestart met het intensief verzamelen van informatie over de geschiedenis van Maasbommel. Tot een concreet product van hun arbeid kwam het weliswaar niet, maar met hun initiatief is het feitelijk allemaal begonnen. Toen in de zomer van 2017 het boek ‘Grote Werken’ van Peter Deurloo verscheen over de historie van het Land van Maas en Waal, kwam daarin uiteraard ook Maasbommel voor. Tevens verscheen in dat jaar het boekje van Wim Daanen met oude ansichtkaarten van Maasbommel. Door deze publicaties werd de interesse in de geschiedenis van ons dorp bij diverse inwoners verder aangewakkerd. In datzelfde jaar zorgde het gemeentebestuur er voor dat Maasbommel lid werd van het Hanzeverbond. De Hanze was in de middeleeuwen een samenwerkingsverband van handelaren en handelssteden, maar was in 1980 vanuit toeristische overwegingen nieuw leven ingeblazen. Deelnemende steden zijn onder andere Zwolle, Deventer en Kampen. Maar de historicus Wim Kattenberg heeft in een document uit 1556 de naam Maasbommel gevonden als bijstad van de Hanzestad Nijmegen en dat komt goed uit want de gemeente wil het toerisme aan de Maaskant stimuleren. De promotie van Maasbommel als voormalige Hanzestad kan daarbij goed helpen. Van het één kwam het ander en toen bleek dat het lastig was om als Dorpsplatform naast alle andere taken voldoende aandacht te besteden aan de Maasbommelse geschiedenis, ontstond het idee van een stichting met als éénduidige doelstelling: het ontsluiten van de geschiedenis van Maasbommel en het geven van bekendheid aan die geschiedenis.

De geschiedenis van Maasbommel is namelijk niet alleen interessant vanwege z’n nogal mysterieuze Hanze-verleden, maar vooral ook om tal van andere zaken. Denk aan de geschiedenis van de talloze overstromingen die tot grote armoede leidden, de hechte band met Noord-Brabant, de dorpspolder met z’n stoomgemaal, de mandenmakers, dominees, pastoors, artsen en notarissen, de boterfabriek en bierbrouwerijen, de 19e eeuwse Schoolstrijd tussen protestanten en rooms-katholieken, de Maaskanalisatie en recreatieve ontwikkeling van de Megensche Ham, de openbare school, St. Lambertus-school en huishoudschool. Denk aan de aanleg van telefoon, elektriciteit en waterleiding pas na de oorlog (!) en meer recent de evacuatie in 1995, de strijd tegen een grootschalige ontzanding, het vertrek van tal van voorzieningen, maar ook het ontstaan van vele verenigingen en bedrijven. De geschiedenis van Maasbommel is veel interessanter dan menigeen zich realiseert.

En nu de stichting er is kan het eigenlijke werk gaan beginnen. Het bestuur bestaat uit Wim Daanen als secretaris, Nick van Eekeren als penningmeester en John Raggers als voorzitter. Verder doen Dinie Wijgerse, Petra de LeeuwMike Seelen en Erik Brouwer mee en de historicus/journalist Peter Deurloo adviseert ons. Maar het is natuurlijk duidelijk dat wij het niet alleen kunnen, want er is nog veel historie boven water te krijgen. Het is de bedoeling dat we over enkele jaren alle informatie die we dan verzameld hebben en waar we misschien al op de website over geschreven hebben, bundelen in een boek.

Zodra het Hanzehuys klaar is hopen we daar onderdak te vinden, niet alleen om te vergaderen maar vooral ook om uw historische verhalen te verzamelen en uw oude foto’s te scannen. Om af en toe eens een lezing te houden of misschien zelfs een tentoonstelling te organiseren, kortom elkaar te informeren over het Maasbommelse verleden. Alleen met elkaar kunnen we onze geschiedenis levendig houden !

Graag nodigen we hierbij dan ook iedere Maasbommelaar uit om mee te doen.
Meld u aan bij Wim, Nick, John, Dinie, Petra, Mike of Erik !

emailadres: 

v.l.n.r. Wim Daanen, secretaris; John Raggers, voorzitter; Nick van Eekeren, penningmeester
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud