DOP thema groepen

foto themagroep identiteit recreatie en toerisme rev1themagroep onderwijs en jeugd1Lees alles over de themagroepen van het Dorp ontwikkelingsplan.bereikbaarheid vervoer en veiligheidThemagroep Bereikbaarheid, Vervoer&Veiligheid, Landschap&Natuur

Wij zijn Maaike en Diane. Samen met Sander en Marloes zijn wij binnen het DOP verantwoordelijk voor de thema's Bereikbaarheid, Vervoer&Veiligheid, Landschap en Natuur. Binnen deze thema's hebben wij de volgende speerpunten gedefinieerd:
Speerpunt 1. Verbeteren van de verkeersveiligheid in zowel het dorp als de buitengebieden van Maasbommel
Speerpunt 2. Maasbommel is bereikbaar voor iedereen via openbaar vervoer of andere vervoersopties
Speerpunt 3. Infrastructuur verbeteren
Speerpunt 4. Ruimtelijke ordening en openbare ruimte Maasbommel

foto themagroep identiteit recreatie en toerisme rev1Themagroep Identiteit, Recreatie en Toerisme

Wij zijn de themagroep Identiteit, Recreatie en Toerisme. Onze groep houdt zich bezig met de wensen die uit de gehouden enquête zijn gekomen over deze drie onderwerpen. Wat bijvoorbeeld belangrijk bleek voor het dorp is het behouden van de weidsheid en de gemoedelijkheid. Waar aan gewerkt kan worden zijn punten zoals meer samen doen als een dorp (nieuwe bewoners en mensen die hier al langer wonen) en het dorp wat meer op de kaart zetten. Enkele van de ideeën :

✴️ Een jaarlijks feestelijk evenement voor iedereen
✴ Meer bezighouden met publiciteit
✴ Het creëren van meer ontmoetingsplaatsen

Natuurlijk hebben wij nog veel meer ideeën!  Je bent van harte welkom in de Hanze op 27 juni om 20 :00 om alle ideeën van alle themagroepen te kunnen ontdekken! Groetjes, Gerard, Frank, Irene, Miriam, Ger en Ilona

themagroep onderwijs en jeugdThemagroep Onderwijs en jeugd

Zes enthousiaste Maasbommelse vrouwen die begaan zijn met het wel en wee van ons dorp, vormen de werkgroep die zich bezig houdt met onderwijs en jeugd. Op deze gebieden hebben Alieda , Petra, Helma, Michaela,Jasmine, Jackeline en Jeannette zich verdiept in de wensen van de Maasbommelnaren. Dit door het analyseren van een enquête over de leefbaarheid die is gehouden onder een aantal bewoners. We gaan ons sterk maken voor behoud van goed onderwijs en opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Verder willen we onderzoeken of er voor de jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar behoefte is aan activiteiten of een manier van elkaar ontmoeten.

jack trees sjoerd en emileThemagroep bedrijvigheid, openbare ruimte & duurzaamheid, voorzieningen en wonen

Wij zijn Jack, Trees, Sjoerd en Emile, 4 bevlogen Maasbommelaars die zich hebben ingezet als groep om de thema's bedrijvigheid, openbare ruimte & duurzaamheid, voorzieningen en wonen uit te werken voor ons dorp. Dit als vervolg op de wensen die uit de gehouden enquête zijn gekomen. Wat nadrukkelijk uit de enquête is gebleken is "het behoud van voorzieningen in het dorp", "de kwaliteit van de openbare ruimte en het straatbeeld", "een centrale plek voor het Hanzehuys" en "het faciliteren van beperkte groei wat woningaanbod betreft". Graag werken wij deze thema's verder uit om vervolgens concreet met de bewoners van ons dorp te werken aan het borgen en verbeteren van de leefbaarheid, zodat iedereen nog meer en nog langer van ons mooie dorp kan genieten. Iedereen is van harte welkom in de Hanze op 27 juni om 20 :00 om mee te denken en alle ideeën van alle themagroepen te kunnen ontdekken!  Groet, Jack, Trees, Sjoerd en Emile.

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal