Het Dorp Ontwikkelingsplan

bruikbare foto als dop logo smalIn het kort nog even het doel van een DOP (Dorp Ontwikkelingsplan). Het doel van het maken van een DOP is het niveau van de leefbaarheid van het dorp en omgeving te behouden c.q. te verbeteren. De aandachtsgebieden van een DOP zijn divers; van voorzieningen, zorg, digitale bereikbaarheid en sociale samenhang tot ruimtelijke ontwikkelingen.

Met een DOP geschreven door en voor inwoners willen wij als dorp proactief reageren op ontwikkelingen om ons heen. Daarbij wordt rekening gehouden met op handen zijnde veranderingen en prognoses maar bovenal de ambities van inwoners. Het DOP sluit zodoende aan bij de wensen en ideeën van de Maasbommelaars en de lokale kennis en creativiteit wordt benut. In het proces worden naast de inwoners ook de gemeente en uiteenlopende organisaties en instanties betrokken die mogelijk een rol gaan spelen bij de uitwerking van het DOP tot een concreet uitvoeringsplan. Gedurende het proces ontmoeten mensen gelijkgestemden en samenwerkingspartners die in de uitvoeringsfase een actieve rol kunnen spelen.


Vlak voor de zomervakantie is er een informatieavond in de Hanze geweest. Daarbij waren ook burgemeester van Neerbos en wethouder van Swam aanwezig. Het was een inspirerende avond. Er kwamen veel aanvullingen op de aangevoerde thema's. Aan het einde van de avond hebben zich nog 3 Maasbommelaars aangemeld die graag aan de themagroepen willen deelnemen.Momenteel wordt er al weer druk gewerkt aan de vervolgactiviteiten. Een kleine groep heeft samen met de adviseurs de volgende te nemen stappen geïnventariseerd.

In eerste instantie zal de verkregen informatie uit de bewoners - en ondernemersenquête, de gesprekken met de jeugd en de resultaten van de Dorpsbijeenkomst worden samengevoegd met de reeds uitgewerkte thema’s. De volgende stap is het organiseren van een Klankbordbijeenkomst (KBB). Doel van een KBB is het delen van de verkregen informatie uit het dorp met vertegenwoordigers van de gemeente, overheid, Waterschap, Rijkswaterstaat, Provincie, sportverenigingen, zorginstanties, MFA, ondernemersvereniging, etc. om bij belanghebbenden bereidheid tot meewerken en ondersteuning te bereiken. Een deel van de DOP leden gaan in oktober hier hun schouders onder zetten. In december hopen wij dan een met alle DOP leden te kunnen bespreken en bepalen op welke wijze, met wie en waar de KBB plaats gaat vinden. Het streven is om ergens in februari te laten gebeuren.

Wordt vervolgd.

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal