Project Hanzeweekend 2021

kogge1Om Maasbommel als Hanzestad op de kaart te zetten dienen er een aantal stappen gezet te worden. Op eerste plaats moeten we ons af te vragen waarom willen we dat? Er zijn een aantal redenen te bedenken om de populariteit van Maasbommel te vergroten.

Ten eerste is de leefbaarheid de laatste 10 jaar verminderd. Activiteiten  van betekenis binnendijks lopen terug. Het initiatief om een jaarmarkt met kermis te organiseren is helaas nauwelijks uit de verf gekomen. Marktkooplui e.d. zien er kennelijk weinig brood in. Ook het verenigingsleven staat onder druk. Cultuur verenigingen (muziekvereniging/dweilorkest, koor Evergreens, etc. ) zijn niet (meer) actief. De sportclubs doen het beter. Hoogtepunt nu in Maasbommel is de carnavalsoptocht (de eerste in de streek) op zaterdag met deelnemers uit omliggende dorpen.

Ook het winkelaanbod is dramatisch afgenomen tot 1 winkel voorziening. Het Hanzehuys is een nieuwe bron van hoop maar het is wel noodzakelijk om voorwaardenscheppend bezig te zijn zodat een actief verenigingsleven weer kans krijgt zich te ontplooien. Daar kan het thema Maasbommel Hanzestad een bijdrage aan leveren.

Buitendijks bruist het toerisme in de drukbezochte jachthavens en campings langs de Gouden Ham maar er is niet of nauwelijks een synergie met ondernemers uit de dorpen langs de Maas. Het periodiek gestalte geven/visualiseren van Maasbommel in de middeleeuwen in een thema week(end) “Leven in een Hanzestad” kan een enorme impuls betekenen. Hanzesteden en havens waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is nu wel anders helaas.

Hoe ziet de organisatie van het Hanzeweekend er ongeveer uit? Het Hanzeweekend bestaat uit een aantal onderdelen:

Op de eerste plaats het uitbeelden van het leven in een Hanzestadje rond 1350.
leven hanzestadje 

Met een groot aantal vrijwilligers willen we aan de monding van de Gouden Ham een middeleeuws stadje bouwen. De opgetrokken façades van middeleeuwse gebouwen en de handelshaven moeten de bezoekers het gevoel geven hoe het dagelijks leven er destijds heeft uitgezien.

Op 17 juli 2021 in de ochtend rond 10:00 uur vaart de Kamper Kogge vergezeld door een zeilende “bruine vloot” van platbodems, botters, enz. vanaf Lith de Maas af naar Maasbommel. Hier wordt uitgebreid publiciteit aan gegeven. De Kamper Kogge vaart de Gouden Ham binnen en meert af aan de middeleeuwse haven. De bruine vloot vaart door naar de omliggende jachthavens en meert daar af.

De schippers zijn dan uitgenodigd voor een oorlam in de middeleeuwse haven bij de Kogge. Met het afmeren van het Koggeschip en de ontvangst van Hertog Reinout van Gelre opent deze met de burgemeester en schepenen de festiviteiten met een rondgang door de stad van 1350 en het bezoek aan de markt binnendijks.

De aandacht binnen het middeleeuwse stadje wordt vastgehouden door op gezette tijden wat spektakel stukken op te voeren. Eigenlijk is het een aaneen geschakeld openlucht theater. Zo is er een middeleeuwse markt, een smidse maar ook een overval op een pakhuis en handel bij het koggeschip, ridderspelen (ook voor kinderen), Minstrelen, vuurspuwers, wonderdokters, waarzeggers enz. en natuurlijk de inwoners zijn actief in de stad. Op de Kogge zelf worden rondleidingen gegeven met daarbij uitleg over het leven in een Hanzestad.

De regiegroep streeft naar een kwalitatief festijn met authentieke aspecten uit de jaren 1300-1400. Hier moet men denken aan klederdrachten, bouwkunst, muziek, Hanzeactiviteiten en vermaak.

Het organiseren van een brocante en antiekmarkt binnendijks gecombineerd met wat ondernemers in Maasbommel te bieden hebben.
De markt vindt plaats op een steenworp afstand van de haven en het stadje van 1350. Doordat de dijk op dat stuk is afgesloten zal er veel heen en weer gelopen worden tussen de twee evenementen. In het centrum van het plantsoen staat een tent waar vrijwilligers zelfgebakken taart en cake en koffie en thee verkopen. Daarnaast is er ruimte voor plaatselijke ondernemers om hun producten of diensten onder de aandacht te brengen. Het geheel wordt aangevuld door een professionele marktorganisatie die brocante antiek en natuurlijk nautische producten aanbiedt. (Kwalitatief hoogwaardig)

Noenmaal
Aan het einde van de dag tegen de avond wordt een zogenaamd noenmaal georganiseerd. Aan lange dissen met aan het hoofd de hertog van Gelre kan men genieten van middeleeuwse gerechten varken aan het spit enz. omringt door vuurkorven, en opgeluisterd door troubadour en nar.

Educatie
Voor de basis en middelbaar onderwijs wordt een lesprogramma/boekje samengesteld door een inwoner van Maasbommel, onderwijs professional bij Onderwijs Spiegel. Met medewerking van de Stichting Historisch Maasbommel. Dit materiaal is natuurlijk beschikbaar voor alle scholen in de regio. De scholen worden uitgenodigd om op excursie te komen in het middeleeuwse stadje.

Vrijwilligers/deelnemers
Anderhalf jaar lang zal er genaaid, gebouwd, vergaderd, ingericht en georganiseerd moeten worden. Niet alleen door een beperkte groep maar door heel Maasbommel. Waarvoor hebben we vrijwilligers/ deelnemers nodig:
• Naaien van middeleeuwse kostuums o.l.v. semiprof (workshop enz.) ergens leeg-staande ruimte zoeken voor
  naaiatelier zodat er gemeenschappelijk gewerkt kan worden.
• Decor tekenaars en bouwers ruimte en materiaal om decors prefab te bouwen
• Rekwisieten verzamelaars
• Pr mensen
• Beveiligers/ verkeersregelaars
• EHBO/ Bhv’ers
• Taarten cake baksters misschien op vrijdag voorafgaand aan evenement: “heel Maasbommel bakt” organiseren?
• “bewoners” en bewakers van het middeleeuwse stadje
• Eigenaren beheerders van de havens
• Eigenaren terrein/ havens/campings
• Omwonenden
• Ondernemers
• Organisatie fairs en markten
• Uiterwaarde .
• Gemeente West Maas en Waal

Aanmelden kan bij:
Gerrit Lazet        06 58883743
Ger Broekmans  06 20070966
of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Re-enactment groepen
Mensen die voor hun hobby de middeleeuwen naspelen. Eigenaren/schippers van (historische zeilschepen)

Ruimtelijke inrichting
Het dorp wordt opgesierd met banieren waarop de Hanze identiteit moet blijken. Spandoeken en banieren toegangsbogen kondigen de festiviteiten aan. Al ruim voor aanvang van het weekend zal aan de toegangswegen, en in het dorp gewag worden gemaakt van de komende festiviteiten. “Heel Maasbommel terug naar 1350” Het idee is om alle deelnemers en vrijwilligers in middeleeuws kostuum te hullen en op en langs de locatie zoveel mogelijk moderne elementen te bedekken zodat het sfeerbeeld de activiteiten kan versterken.

Ruimtelijke inrichting
Het dorp wordt opgesierd met banieren waarop de Hanze identiteit moet blijken. Spandoeken en banieren toegangsbogen kondigen de festiviteiten aan. Al ruim voor aanvang van het weekend zal aan de toegangswegen, en in het dorp gewag worden gemaakt van de komende festiviteiten.

“Heel Maasbommel terug naar 1350”
Het idee is om alle deelnemers en vrijwilligers in middeleeuws kostuum te hullen en op en langs de locatie zoveel mogelijk moderne elementen te bedekken zodat het sfeerbeeld de activiteiten kan versterken.

Locatie
De bootinlaat (Uiterwaarde) wordt gedurende 2 dagen afgesloten. Pontje Ham (voetveer blijft in de vaart evenals het Maasbommels veer). Parkeren kan in de directe omgeving van het evenement. De Raadhuisdijk tussen Veerweg en Pleinstraatje wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten.

Opslag
Voor een 2 daags evenement is het nodig betaalde materialen veilig op te bergen. In het plein-straatje en achter de decors van de Hanzestad worden containers geplaatst t.b.v. opslag materialen.

In de begroting:

Uitgaven Posten o.a.:
• Huur containers
• Huur marktkramen
• Materialen voor decor, kleding, straataankleding, etc.
• Lesmateriaal
• Pr: drukwerk, flyers, banners, website, fotograven.
• Inhuur re-enactment groepen:
  o Straatmuzikanten per dagdeel
  o Nar/jongleur vuurspuwer per dagdeel
  o Ridder toernooi
• Kosten Kamper Kogge
• Onvoorzien
• Kosten vergunningen: gemeente, Rijkswaterstaat, enz.
• Vrijwilligers

Inkomsten
• Subsidies
• Crowdfunding
• Giften
• Sponsoren
• Inkomsten parkeren?
• Taart koffie/thee verkoop

Public relations
• campagne van start in januari 2020 (vooraankondigingen)
• in de loop van 2020 intensivering publicaties
• oproep vrijwilligers wervingsbijeenkomst plaatsen
• gesprek met Maas en Waler over afspraken persmomenten.
• Vanaf maart 2021 flyeren op markten, evenementen, enz.

Toekomst
Het festijn moet een eerste aanzet zijn voor een continuüm van activiteiten in de toekomst in het kader van leefbaarheid, bewustwording verleden en bevordering toerisme, passend in het gemeentelijk beleid van de Gemeente West Maas en Waal. Vervolgactiviteiten worden geïnitieerd door het dorpsplatform Hanzestad Maasbommel in samenwerking met Gemeente West Maas en Waal onder de noemer Hanzefestiviteiten Maasbommel.

 
 


Decor sfeerbeelden stadsgezicht en re-enactment 
https://www.artiestvooru.nl/artiesten/middeleeuwse-vermaeck-alles-van-stal/

Leven-Hanzestadje
Decor09
Decor10
Decor07
Decor08
Decor05
Decor06
Decor04
Decor03
Decor01
Decor02
Leven-Hanzestadje Decor09 Decor10 Decor07 Decor08 Decor05 Decor06 Decor04 Decor03 Decor01 Decor02

 
     

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal