Het Rutger van Bommel-plantsoen

foto het hof zonder kaderBegin 14e eeuw kreeg Maasbommel van graaf Reinald I van Gelre diverse rechten waaronder stadsrecht. Een eeuw later, in 1403 en opnieuw in 1425, werd Rutger van Bommel door hertog Reinald IV beleend met de Heerlijkheid Maasbommel. Rutger van Bommel werd daarmee de eerste adellijke bewoner van het kasteeltje met slotgracht langs de (huidige) Raadhuisdijk. Van dit middeleeuws ensemble is echter al meer dan een eeuw alleen nog maar de slotgracht over.

Het is duidelijk dat deze locatie van het voormalige kasteeltje van groot historisch belang voor ons dorp is, temeer daar Maasbommel in de periode vanaf Rutger van Bommel tussen 1430 en 1549 - zo melden ons geschiedschrijvers - deel uitmaakte van het Hanzeverbond als bijstad van Nijmegen.
Hoe jammer is het dan, dat deze plek, gelegen aan een belangrijke lokale en regionale recreatieve wandel- en fietsroute, zo weinig meer van zijn historische betekenis en identiteit uitstraalt en alleen nog maar fungeert als afgesloten particulier schapenweidje.

Al snel ontstond bij de Stichting Historisch Maasbommel dan ook de gedachte dat wanneer het gebiedje met en binnen de voormalige slotgracht met het publieke domein van de Raadhuisdijk verbonden zou kunnen worden, daarmee niet alleen een sterke verwijzing naar Maasbommel als historische Hanzestad zou kunnen ontstaan. Ook zou zo'n verbinding van groot praktisch recreatief nut zou kunnen zijn: een mooie plek voor wandelaars en fietsers om uit te rusten.

Het voorstel houdt niet meer in dan dat Het Hof binnen de slotgracht een door oeverbeplanting en bomen omzoomd plantsoen wordt, dat vanaf de Raadhuisdijk voor voetgangers publiekelijk toegankelijk is. Uiteraard met banken/tafels, veel gras en bloemborders en een soort informatiebord over de geschiedenis van de plek. We hebben het voorlopig maar 'Rutger van Bommel-plantsoen' genoemd. Wellicht verzint iemand een betere naam.

We zouden het wél toejuichen en van groot belang vinden als er in samenhang met de uitvoering van dit plan vooraf een deskundig archeologisch onderzoek ter plaatse zou worden uitgevoerd. Bij de inrichting van het terrein zou dan van de mogelijk archeologisch waardevolle overblijfselen zoals fundamenten gebruik kunnen worden gemaakt.

Er is een schetsmatige tekening van de plattegrond en het zijaanzicht van wat we ons voorstelden gemaakt en overhandigden die met toelichting op 20 februari aan wethouder Sander Bos. Dezelfde dag lag het in de brievenbus van de eigenaar van het terrein, de heer R.L.A. Delicaat en het Dorpsplatform.

foto het hof zonder kader

rutger plantsoen beuk nieuw shm

Voor een goed begrip: dit is niet meer dan een idee, een suggestie, een voorstel. Wel weten we inmiddels dat ook het Dorpsplatform het idee van harte omarmt.
De Stichting Historisch Maasbommel wil de historie van Maasbommel ontsluiten en vraagt daarom nadrukkelijk aandacht voor die interessante historie, maar neemt verder geen enkel initiatief tot realisatie van dit idee. Wij dragen hier slechts een suggestie aan waarvan we de uitvoering - mits zorgvuldig en deskundig uitgevoerd, hoe en wanneer, door wie dan ook - enorm zouden toejuichen. Niet alleen voor recreanten, maar evenzeer voor de inwoners van Maasbommel die trots zijn op de boeiende historie van hun dorp en dat ook graag willen blijven.

En nu rest ons slechts hoopvol af te wachten of ons idee tot initiatieven van betrokkenen leidt. 

John Raggers, voorzitter Stichting Historisch Maasbommel

 

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal