Nieuw bestuur stichting Maasmeanders

solex rijden op de dijk en logoMet ingang van 1 januari heeft stichting Maasmeanders een nieuwe bestuurssamenstelling. Hendrik Hoeksema wordt de voorzitter, in het dagelijks bestuur bijgestaan door Johan Everkes (penningmeester) en Wil Princen (secretaris). Behalve Sjoerd van Aelst die stopt als voorzitter zijn ook Ineke Voskamp als secretaris en Ans Brancard als penningmeester teruggetreden. De laatste 2 zetten zich ruim 10 jaar in voor de stichting. Kijk voor de volledige samenstelling op www.trefhetinoss.nl/maasmeanders



Stichting Maasmeanders heeft circa 80 leden uit de recreatie-en toerismebranche aan weerszijden van de Maas. Doel van de stichting is de regio beter te verbinden, herkenbaar te maken en te promoten om toerisme te stimuleren. Hiervoor is er behalve met de leden nauw contact met diverse gemeentes aan de Maas, provincies en organisaties die zich bezig houden met toerisme zoals Visit Brabant en de ANWB. Het stimuleren van toerisme en recreatie in het Maasmeandergebied is behalve voor een betere bekendheid van het gebied ook belangrijk voor economische groei en de ontwikkeling van meer werkgelegenheid. 

 

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal