Informatieavond MEANDERENDE MAAS 17 Maart

kaart2Project Meanderende Maas gaat de dijk van Ravenstein tot aan de sluis bij Lith versterken en de Maas aan Gelderse én Brabantse zijde meer ruimte geven. Het resultaat is in 2028: een sterkere dijk en een gebied met ruimte voor mens, rivier en natuur.
INFORMATIEAVOND
Op 17 Maart, om 20.00 uur zal het projectteam een informatieavond houden in het Hanzehuys. Hierbij is iedereen van harte welkom. Wij kunnen dan onze aandachtspunten inbrengen voor het ontwerp en de uitvoering.


WAAROM DIT PROJECT?
Nieuwe wettelijke veiligheidsnormen uit 2017 maken het nodig de dijk tussen Ravenstein en Lith aan te passen. Om 270.000 bewoners en bedrijven achter de Brabantse dijk en wijde omgeving, inclusief Oss en Den Bosch beter te beschermen tegen overstroming bij hoog water in de Maas.

TIEN PROJECTPARTNERS
In project Meanderende Maas werken tien projectpartners samen aan: waterveiligheid, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling. De projectpartners zijn: Waterschap Aa en Maas (trekker van het project), Provincie Noord-Brabant, Gemeente Oss, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland, Gemeente West Maas en Waal, Gemeente Wijchen, Waterschap Rivierenland en Natuurmonumenten.

WAT BETEKENT DIT VOOR MAASBOMMEL?
In de uiterwaarden van de Maas zal zowel aan de Brabantse zijde, maar ook aan de Gelderse zijde veel veranderen. De huidige plannen betekenen het volgende: In Brabant zal een brede strook langs de Maas worden verlaagd, de invaart naar Oss zal worden verruimd, een oude meander wordt open gegraven en delen van de uiterwaarde zullen natuurvriendelijk worden ingericht.

Aan ‘onze’ kant zal het gebied rondom de bestaande nevengeul worden afgegraven, een nieuwe nevengeul wordt aangelegd en er wordt een fietspad door een deel van de uiterwaard aangelegd. Op de locaties waar gegraven gaat worden zullen de bakenbomen worden gekapt en worden herplant. Op de plekken waar niet wordt gegraven wordt gewerkt aan een plan voor gefaseerde herplant van de bomen. Om dit alles aan te leggen zal er meerdere jaren gewerkt worden in de uiterwaarden. Dit alles is een enorme ingreep in onze directe omgeving. Het landschap zal hierdoor ingrijpend veranderen, de natuur zal zich moeten herstellen en de werkzaamheden zullen zorgen voor hinder en overlast.

HOE VER ZIJN DE PLANNEN?
De plannen zijn in een vergevorderd stadium. In de loop van dit jaar zullen deze worden besproken bij de projectpartners en zal de formele procedure worden opgestart voor vaststelling door de Raad van State.

PLANNING
planning

Meer weten: Op de website https://www.meanderendemaas.nl/ is extra informatie beschikbaar.

Dorpsplatform Maasbommel

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal