Megastallen NEE update

logo1

Graag willen we alle dorpsbewoners informeren over onze acties tegen de komst van megastallen op de dorpsgrens van ons mooie Maasbommel. Gelukkig hebben wij heel veel steun gekregen van mensen die ook tegen zijn en van mensen die ons willen helpen.

Er is een klein Actiecomité dat vooral bestaat uit mensen met kennis van zaken over het houden van vee, milieurichtlijnen, benodigde vergunningen en mestregelingen die ons momenteel helpen. Aanspreekpunt en coördinator is Gerard Klop.

Wat hebben we allemaal al gemaakt en gedaan:
- een Facebook-pagina
- een app-groep voor algemene berichten en krantenartikelen
- alle straten van het dorp belopen voor handtekenen: resultaat 650+
- een online petitie en oproepen geplaatst op Facebook, Twitter, Linkedin: resultaat 250+
- een vermelding op de dorpspagina hanzestadmaasbommel.info,
- huis aan huis flyers verspreid
- oproep geplaatst voor e-mail steunbetuigingen: resultaat 200+ uit Gelderland en daarbuiten - 2 grote spandoeken op de toegangswegen naar Maasbommel
- 3 artikelen in De Gelderlander van journalist Peter Deurloo

De gevolgde procedure voor het Wijziging Bestemmingsplan Kapelstraat 38 is door het actiecomité grondig doorgespit. Om dit nog beter te kunnen beoordelen zijn er begin november aangetekende brieven bij de Gemeente en Omgevingsdienst Rivierenland afgegeven met het verzoek om specifieke informatie aan te leveren. Tevens zijn er verzoeken ingediend om de milieuvergunning in te trekken.

Afgelopen week zijn er meer dan 50 zienswijzen (bezwaren) bij de Gemeente ingediend. Er zijn verkennende gesprekken geweest met gespecialiseerde juristen, die kosten heel veel geld, dus daarmee gaan we pas echt door als we weten dat we de plannen niet op een andere manier tegen kunnen houden. In eerste instantie proberen wij zoveel mogelijk zelf te doen.

Er is overleg geweest met gemeenteraadsleden. De gehele raad en zelfs de burgemeester is tegen dit plan. De raad heeft op 2 en 9 november vragen gesteld met weinig positief resultaat behalve dat iedereen wakker is geschud en zich realiseert dat dit geen doorgang mag vinden. Wethouder Ans Mol stelt dat de vergunning al in 2018 is afgegeven en dat er niets meer aan te doen is. Wij zijn het met deze conclusie niet eens! Hopelijk zal er in de 2e helft december door enkele mensen uit het actiecomité en vertegenwoordigers van het Dorpsplatform overleg plaatsvinden met wethouder Ans Mol en betrokken ambtenaren.

Op 18 januari 2023 om 20.00 zal er door het Dorpsplatform in samenwerking met het Actiecomité een informatieavond plaatsvinden in het Hanzehuys.

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal