Aanleg geul Maasbommel klaar.

foto bij persberecht geul maasbommel1De herinrichting van de uiterwaard bij Maasbommel is afgerond. De nieuwe oevergeul is gereed. Het project is in opdracht van Rijkswaterstaat en in samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten en gemeente West Maas en Waal gerealiseerd.

 

 

 Kansen voor planten en dieren
De geul is circa 650 meter lang en 100 meter breed, met een waterdiepte tussen 0 en 2,5 meter. Zo ontstaat weer een gunstig leefgebied voor flora en fauna die hier van nature thuishoren. De geul ligt bij normale waterstanden geïsoleerd in de uiterwaard en is dus niet verbonden met de Maas. Gemiddeld gaat de geul naar verwachting één keer per jaar bij verhoogde waterstand mee stromen met de rivier. Op dat moment draagt deze bij aan waterstandsverlaging op de Maas

Koraal
De vier essen die ter hoogte van de in- en uitstroomdrempels moesten wijken, zijn stevig verankerd in de nieuwe geul gelegd. Rijkswaterstaat past dit zogenoemde rivierhout steeds vaker toe om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Dood hout werkt namelijk als een soort koraal waar het al snel krioelt van het leven. Het vormt daarmee een belangrijke schakel in de voedselketen.

100% afvoer over water
West Maas en Waal en Rijkswaterstaat sloten een uitvoeringsovereenkomst waarin onder meer werd vastgelegd dat de aannemer 100% van het vrijkomende materiaal over water moest afvoeren. Ook werd een bouwkundige opname voor en na de werkzaamheden bij de direct aangrenzende woningen afgesproken. En Waterschap Rivierenland heeft de aanleg van de geul meegenomen in een breder plan om kwel - uittreding van grondwater onder de dijk door – in het dorp tegen te gaan.

MeerMaas
De oevergeul sluit naadloos aan bij het programma ‘MeerMaas’ van Natuurmonumenten, dat als doel heeft weer zoveel mogelijk riviernatuur in de uiterwaarden terug te brengen. Het Rijk en Natuurmonumenten zijn gedeeld eigenaar van de uiterwaard bij Maasbommel en hebben voor het realiseren van de geul nauw samengewerkt. Ook zijn beide partijen betrokken bij het beheer na oplevering.
Wethouder Sander Bos: 'Niet alleen flora en fauna, maar ook de inwoners en bezoekers van het Hanzestadje Maasbommel krijgen er een mooi stukje natuur bij. Straks is het aangenaam struinen door het nieuwe gebied. Niet alleen langs de geul, maar ook langs de Maas zelf, die nu toegankelijker is geworden. De rivierbeleving in deze regio krijgt zo een extra dimensie.'

Meer informatie?
Bel met de gratis informatielijn 0800-8002.

 

 

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal