Cultuuronderwijs voor alle kinderen

foto ondertekening 2 002Ieder kind heeft het recht om zijn of haar creativiteit te ontwikkelen. De basisscholen van West Maas en Waal, Cultuurmij Oost en de gemeente slaan de handen ineen om het cultuuronderwijs op de basisscholen te verdiepen. De afspraken zijn vastgelegd in het ‘Convenant Cultuur & Onderwijs WMW 2018-2020’.

Wethouder Ton de Vree, Lia van Meegen van SPOM en Henk van Dorp van Trivium hebben het convenant op 6 februari 2018 ondertekend. Zij benadrukken het belang van cultuureducatie voor de ontwikkeling van leerlingen. Het convenant borgt een betere samenwerking tussen de gemeente en het basisonderwijs. Scholen met een convenant kunnen ook gebruik maken van de regeling ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ voor verdieping van het cultuuronderwijs.

De gemeente heeft ook de subsidiemogelijkheden voor cultuuronderwijs na schooltijd verruimd. Kinderen komen in aanmerking voor maximaal € 110,- subsidie voor een cursus op het gebied van muziek, dans, toneel of beeldende kunst. Meer informatie hierover staat op www.westmaasenwaal.nl.

Ouders met kinderen jonger dan18 jaar en een laag inkomen kunnen kijken op www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl/minimaregelingen. Misschien kunnen zij gebruik maken van de Meedoen-regeling. Ook Stichting Leergeld heeft regelingen. Kijk voor de mogelijkheden op www.leergeld2stromenland.nl

Op de foto staan van links naar rechts:

- Bas Collignon – directeur de Laak Wamel
- Helma de Haardt - de Wijzer Beneden-Leeuwen
- Anja Adams - de Tweestroom Altforst
- Ton de Vree
- Henk Brakel - de Leeuwenkuil Beneden-Leeuwen
- Lia van Meegen, bestuurder SPOM
- Truus Gerritse - de Oversteek Dreumel
- Erie van Teeffelen - St. Lambertusschool Maasbommel en de Marienhof Alphen.

 

Alphen | Altforst | Appeltern | Boven Leeuwen | Dreumel | Maasbommel | Wamel

Webdesign & Development: Cross Media Creations © 2017 Dorpsplatformen West maas en Waal