Dorpsplatform Maasbommel

St. Lambertusschool

De St. Lambertusschool is een reguliere basisschool in Maasbommel. De school werkt met een jaarklassensysteem waarin onderwijs op maat steeds meer wordt uitgewerkt zowel naar sterkere als naar minder sterke leerlingen. De school ontwikkelt zich op diverse gebieden: sociaal emotionele vorming, wetenschap en techniek, een nieuw beleidsplan voor rekenen en taal, aandacht voor de relatie ouder/maatschappij en school.

Een belangrijk uitgangspunt van de school is het omgaan met de ander zoals je zelf ook benaderd wenst te worden. De school gaat uit van de “spiritualiteit” van de leerkracht. Wat hij/zij aan bagage meebrengt is essentieel voor de samenwerking met de leerlingen en collegae.

Het team van de school wil ervoor zorgen dat de kinderen zich op school thuis, gelukkig en veilig voelen. De school wil dat bereiken door sociale redzaamheid en tolerantie te ontwikkelen.

De kinderen moeten zin hebben in leren en dat wordt gerealiseerd door een goede wederzijdse band tussen kinderen en leerkrachten maar ook door het gebruik van eigentijdse onderwijsmethoden. Daarbij is aandacht voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en vooral voor samenwerking.

Door samenwerking, plannen, digitaal leren en doelen stellen, kunnen leerlingen hun identiteit ontwikkelen, hun autonomie vergroten. Voor de leerkracht betekent dit het evenwicht zoeken tussen het overbrengen van kennis en het begeleiden en loslaten van de leerlingen.

Directeur: Jurgen Florussen

Kampstraat 21a
6627 AS Maasbommel
Tel: 0487-561454

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud