Dorpsplatform Maasbommel

Grote opkomst informatieavond Megastallen

De grote opkomst bij de informatieavond Megastallen op 18 januari 2023, maakt duidelijk dat de komst van de stallen zeer veel bewoners verbaast, verontrust en dwars zit.
Aan de hand van een PowerPoint presentatie, werden de aanwezigen door René Petit en Gerard Klop geïnformeerd over de beëindiging van de varkenshouderij en de ingediende bouwplannen voor kalverenstallen. Daarnaast werd het vergunningstraject en het Wijziging Bestemmingsplan voor een extra bouwvlak op ½ ha toegelicht.
Tevens werd het tijdrovende proces van informatie verzamelen bij de verschillende overheids- en gemeentelijke instanties en het indienen van bezwaarschriften uitgelegd. Benadrukt werd dat de leefbaarheid voor het gehele dorp gevaar loopt en dat de gezondheidsrisico’s zich niet beperken tot alleen de direct omwonenden. De aanwezigheid van vertegenwoordigers van bijna alle politieke partijen toonde aan dat ook zij uitermate bezorgd zijn over de ontwikkelingen.
Om in de toekomst als dorp een mogelijke gerechtelijke procedure te kunnen voeren wordt op zeer korte termijn de Stichting ‘Landelijk Wonen en Werken Maasbommel’ opgericht. Er zal een rekening worden geopend waarop donaties kunnen worden gestort om advocaatkosten en dergelijke te kunnen betalen. Een aantal aanwezigen heeft zich aangemeld om ideeën uit te werken om hier invulling aan gegeven. Er werd afgesloten met een oproep om steun in welke vorm dan ook maar bij voorkeur juridische.
Voor regelmatige berichten, artikelen en video’s kan iedereen zich aanmelden voor de Actie-Megastallen appgroep. Beheerders zijn Franka van Dijk, 06-4791 3779 en Gerard Klop 06-5052 8986.

Heeft u ideeën of vragen mail of app Gerard.


Hieronder een eerder gepubliceerde Nieuwsartikel over de Megastallen:
Zembla: Het gouden kalf op npo start

Uit de rubriek ‘Maasbommel in het Nieuws‘:
Politiek verzet tegen megakalverstal Maasbommel loopt op de klippen
Van megageitenboer naar megakalverenboer in Maasbommel?
‘Megastallen’ voor 3600 mestkalveren schokken Maasbommel

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud