Dorpsplatform Maasbommel

Update actie tegen megastallen

Het zal niemand ontgaan zijn dat er veel ongerustheid is over de plannen voor het vestigen van megastallen in Maasbommel en er is veel actie ondernomen om onze bezwaren kenbaar te maken. Er is op zondag 17 september ook nog aandacht geweest voor de Megastallen in Maasbommel tijdens het NOS Journaal. Klik HIER voor deze uitzending.
Wij willen u graag een update geven.

WAT ZIJN ONZE GROOTSTE BEZWAREN TEGEN DE KOMST VAN DE MEGASTALLEN?
De gemeente West Maas en Waal stimuleert uitbreiding van megastallen ten koste van de huidige kleine boeren. Wij maken ons zorgen om de gezondheid van de burgers en de effecten op de natuur. Daarnaast zullen deze grote stallen veel overlast geven door stank en geluid en transportbewegingen.
Vele malen is dit de gemeente voorgehouden, maar de zij heeft daar geen oren naar en voert haar eigen beleid in het voordeel van grote bedrijven, die megastallen willen.

Voorbeelden hiervan zijn:

• de Kapelstraat (3.620 kalveren),
• de Kievietweg (8.383 varkens),
• de Wolderweg (van 8.300 naar 14.100 varkens),
• de Bergsestraat (2.000 geiten)
• Maar ook vlak bij de dorpsgrens in Wamel, de Nieuweweg (kippen)

KOMT ALLES WAT ELDERS IN HET LAND NIET MEER MAG NU NAAR HET LAND VAN MAAS EN WAAL?

In tegenstelling tot buurgemeenten is het totaal aantal dieren in West Maas en Waal enorm gestegen. Het aantal varkens is bijvoorbeeld al met een factor 4 gestegen (van 25.752 naar 99.463) sinds 2000. Aan al onze boeren willen wij zeggen: Wij zijn niet tegen u maar tegen intensieve veehouderij op grote schaal. Wij trachten juist ons mooie Land van Maas en Waal te behoeden voor deze excessen.

KALVERENSTALLEN IN DE KAPELSTRAAT  Hoe is de vergunning tot stand gekomen?

• 2018 Er is een omgevingsvergunning afgegeven voor het bouwen en in gebruik nemen van stallen met 3.620 vleeskalveren op 1 1/2 ha. De inwoners van Maasbommel is dit toen helaas ontgaan en hiertegen zijn geen zienswijzen of bezwaren ingediend. Volgens de wethouder is de vergunning onherroepelijk. Echter er zijn voorwaarden waarop een college van B&W een vergunning wel kan intrekken.

• September 2022 De vergunninghouder diende het verzoek in voor een Bestemmingsplan-wijziging voor het vergroten van het agrarisch bouwvlak met 1/2 ha om extra bijgebouwen te kunnen plaatsen. Hierop hebben 75 inwoners zienswijzen ingediend. De afhandeling van deze zienswijzen is nog niet afgerond.

• November 2022 4 direct omwonenden hebben een verzoek tot intrekking van de milieuvergunning ingediend. Dit verzoek is door het College van B&W afgewezen. Tegen deze beslissing is vervolgens bezwaar aangetekend en dit heeft uiteindelijk geleid tot een onafhankelijke Hoorcommissie, ingesteld door de gemeente.

 April 2023 Tijdens deze hoorzitting hebben alle 4 de bezwaarmakers ingesproken. Zowel het College als de vergunninghouder lieten hun juristen het woord voeren.

Waarom heeft de gemeente de vergunning niet ingetrokken? Als reden wordt gegeven dat dit de financiële belangen van de vergunninghouder schaadt. De planologische procedure voor het uitbreiden van het perceel loopt nog en het College vindt het daarom niet wenselijk om over te gaan tot intrekking van de omgevingsvergunning.

Wat vindt de Hoorcommissie hiervan?
De Hoorcommissie vindt dit besluit onvoldoende gemotiveerd. Het zou beter zijn als er een hele nieuwe omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor de nieuwe uitgebreide bedrijfsopzet. Volgens de Hoorcommissie is er geen belemmering geweest voor de vergunninghouder om de bedrijfsvoering te starten maar er is geen concrete actie door hem geweest. Wel heeft de vergunninghouder een verzoek tot uitbreiding van het bouwvlak gedaan, echter deze uitbreiding was niet noodzakelijk om de eerder vergunde stallen te bouwen en gebruiken.

Wij geven ons verzet niet op!
De Stichting Landelijk Wonen en Werken Maasbommel is langdurig bezig om te voorkomen dat de stallen op de Kapelstraat 38 er komen. STEUN ONS IN DE STRIJD TEGEN DE KOMST VAN MEGASTALLEN OP DE KAPELSTRAAT 38

Op 14 september 2023 hebben wij bij de rechtbank in Arnhem middels een advocaat Beroep aangetekend tegen het besluit van het College, teneinde de verstrekte milieuvergunning in te trekken. Deze rechtszaken gaan veel geld kosten.
DONEER VEILIG EN SNEL VIA DEZE LINK, ONDERSTAANDE QR CODE OF NL72 ABNA 0121 2625 53 t.n.v. Stichting Landelijk Wonen en Werken Maasbommel:

Onze strijd tegen de stallen op de Kapelstraat 38 gaat door!
Het e-mailadres van de stichting voor al uw vragen is: 

Gerard Klop namens de Stichting

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud