Dorpsplatform Maasbommel

Nieuwsbrief van het Dorpsplatform Hanzestad Maasbommel

Beste dorpsgenoten,

8 Januari hebben we weer een leuke nieuwjaarsborrel gehad in ons Hanzehuys. Het was een gezellige middag met een leuke opkomst, dank voor de organisatie! We hebben als Dorpsplatform daar iedereen een fijn een gezond 2023 toegewenst. Maar omdat we niet iedereen hebben kunnen bereiken doen we dat ook nog even via deze weg, dus nogmaals een gelukkig en gezond 2023 voor iedereen! We willen samen met jullie ook even terugblikken naar afgelopen jaar. We merken dat het niet voor iedereen helder is wat het Dorpsplatform nou precies doet en waar het voor staat.
Het Dorpsplatform zet zich in voor de leefbaarheid in het dorp. We willen dat iedereen in het dorp zo fijn mogelijk kan wonen, eventueel werken en recreëren. Binnen elke gemeenschap is sprake van tegenstellingen. Helaas in deze tijd, als we kijken naar de landelijke problematiek, lijkt die soms toe te nemen. Gelet op de onderwerpen die spelen in onze mooie Hanzestad, zoeken wij de verbinding. En we proberen het gesprek gaande te houden, waarbij iedereen de kans krijgt om zijn/haar motivatie of juist zorg te delen. We vinden dat iedereen, ongeacht zijn/haar mening, het recht heeft om gehoord te worden. Dit houdt in dat wij nooit een actiegroep kunnen zijn. Dat betekent niet dat wij als persoon geen mening hebben, maar onder de vlag van het Dorpsplatform blijven we ten aller tijden neutraal.

Wat doen we dan wel? We hebben korte lijnen met de gemeente, het bedrijfsleven, Stichting Uiterwaarden, etc. We proberen van alles op de hoogte te blijven van wat er speelt en faciliteren bijeenkomsten waarbij niet alleen wij als dorpsgenoten, maar ook de juiste belanghebbenden van buiten af aan tafel zitten om het gesprek aan te gaan. We vertegenwoordigen ons dorp als het gaat om ontwikkelingen in onze omgeving en proberen daarmee de leefbaarheid in ons dorp zo hoog mogelijk te houden door naar onze inwoners te luisteren naar behoeften op dit gebied.

Concreet zijn we afgelopen jaar bij de volgende zaken betrokken geweest;

Meanderende Maas: Onze uiterwaarden gaan aangepast worden om de rivier meer ruimte te geven. Dit heeft consequenties voor de natuur en kan overlast geven tijdens het project. We blijven dit als Dorpsplatform volgen en proberen er mede voor te zorgen dat het belang van ons dorp hierin meegenomen wordt.

Ontwikkelingen Hanzestad: We zijn de kleinste Hanzestad van Nederland! En daar zijn we trots op. We hebben afgelopen zomer een geweldig feestweekend gehad, wat overigens niet door ons georganiseerd is geweest. Als stichting hebben we wel ervoor kunnen zorgen dat er mogelijkheden waren in aanvraag voor subsidies, vergunningen, etc. Als het gaat om verbinding, dan is dit toch wel een ontzettend geslaagd project geweest. Hier maken wij ons hard voor. Daarnaast komen er in ons dorp verwijzingen naar Hanzestad (zie de bordjes aan de lantaarnpalen). Daarin is intensief contact met de gemeente die ook kansen ziet om Maasbommel via deze weg goed op de kaart te zetten.
Actiegroepen Megastallen Kapelstraat en Vakantiepark Dormio: Als dorpsplatform volgen wij dit op de voet. Waar mogelijk faciliteren we bijeenkomsten of contacten met de gemeente.

Nieuwbouwprojecten: Er zijn zeker drie nieuwbouwprojecten in Maasbommel. Ook hierin hebben we de verbinding gezocht met projectontwikkelaars en inwoners door een inloopavond te organiseren waarbij de bouwtekeningen open hebben gelegen en vragen van bezorgde of geïnteresseerde inwoners zijn beantwoord.

Inrichting van het groene schoolplein: Twee leden van het platform zijn betrokken bij deze projectgroep. 

BSO in Maasbommel: Nu moet de voor- en naschoolse opvang naar Dreumel. In samenspraak met KION zijn we tot een oplossing gekomen dat er BSO in Maasbommel ingericht gaat worden voor het nieuwe schooljaar sept 2023.

Leenauto: We zijn betrokken geweest in het realiseren van een leenauto in Maasbommel waar iedereen gebruik van kan maken. Daarnaast zijn wij een tussenpersoon bij vragen vanuit de gebruikers richting garagebedrijf van Ooijen.

De Loswal: er is een nieuwe slagboom gekomen. Stichting Uiterwaarden heeft ons hierin geïnformeerd. We hebben hier geen invloed op kunnen hebben, wel hebben we onze zorgen benoemd richting Stichting Uiterwaarden.

Gebruikersoverleg Gouden Ham: een paar keer per jaar zitten we met alle gebruikers van de Gouden Ham (denk aan Rijkswaterstaat, bedrijfsleven, Stichting Uiterwaarde, etc) om tafel om actuele punten te bespreken/aan te pakken.

Stichting Maasveren: Door de jaren heen zijn er gesprekken geweest met Stichting Maasveren. We maken ons grote zorgen over het behouden van onze pont. Ook nu zal het Dorpsplatform actief de belangen van de veerpont Maasbommel – Megen bespreekbaar maken met Stichting Maasveren.

Bijeenkomsten dorpsplatfora gemeente West Maas en Waal: Een paar keer per jaar zitten we samen met de dorpsplatfora van de andere dorpen in West Maas en Waal. Hierbij wordt er informatie gedeeld met elkaar, waarbij eventuele dezelfde onderwerpen bespreekbaar worden gemaakt. Indien nodig werken we samen om een onderwerp aan te pakken.
Komend jaar willen we weer aan de slag met het Dorps Ontwikkelingsplan (DOP). Het is mooi om te zien dat we redelijk wat actieve dorpsgenoten onder ons hebben die met een bepaald thema aan de slag willen om onze leefbaarheid hoog te houden. We hebben best weer wat nieuwe mensen in ons dorp mogen verwelkomen. Voor de mensen die interesse hebben: sluit je aan! We wonen in een fantastisch Hanzestad en met elkaar houden we dat zo!
Hartelijke groet van,
Jack van Lent, Trees Boerakker, Jasmine Boerakker en Jacqueline Hendriks
Voor info of suggesties. Mail naar 

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud